BUN VENIT LA
INSTITUTUL PENTRU CUPLU ȘI FAMILIE
formare profesională de înaltă calitate și servicii de psihoterapie și consiliere pentru familii, cupluri, copii, persoane individuale și grupuri

Instrucțiuni pentru autori

-Manuscrisele sunt primite cu înțelegerea că ele NU sunt admise simultan la alte publicații.

-Toate prezentările de caz trebuie să protejeze confidențialitatea pacientului și să respecte regulile de deontologie profesională

-         Să nu depășească 30 de pagini, incluzând pagina de titlu, rezumatul, textul, bibliografia, tabele și figuri

-         Paginile trebuie scrise la 1/2 rând și pe o singură pagină, Calibri 14

-         Documentul trebuie să aibă extensia rtf(rich text format). Documentul poate fi salvat ca .doc sau .rtf

-         Se înaintează varianta online

-         O declarație pentru originalitatea articolului și a datelor publicate și de acord al publicării în revistă

-         Rezumatul- trebuie să aibă maxim 180 cuvinte pentru studii empirice, 100 pentru articole teoretice.

-         Cuvinte cheie după rezumat( maxim 6)

-         Cine este autorul de corespondență(în cazul în care sunt mai mulți autori)

-         Referințe bibliografice în text- Citați autorul și anul de apariție a lucrării folosite.

Lista de referințe bibliografice- trebuie să se potrivească cu operele citate în text; listați autorii în ordine alfabetică; scrieți numele revistelor.

De ex.

Articole de revistă:

Ackerman, N.W.(1971). The growing edge of family therapy. Family Process10: 143-156.

Capitol :

Goldstein, M.J.&Strachan, A.M.(1987). The family and schizophrenia.(pp.481-509). În T.Jacob(ed.), Family interaction and psychopathology: Theories, methods and findings. New York: Plenum Press.

Cărți de editori:

Wynne, L.C., McDaniel, S.H., &Webber T.T.(eds.)(1986). Systems consultation: A new perspective for family therapy. New York: Guilford Press.

 

După ce un articol  a fost acceptat pentru publicare, este editat pentru conformitate cu stilul Manualul Publicațiilor Asociației Americane de Psihologie( a cincea ediție), claritatea prezentării, coerență, punctuație, utilizarea standard a termenilor, scrierea corectă, etc.