BUN VENIT LA
INSTITUTUL PENTRU CUPLU ȘI FAMILIE
formare profesională de înaltă calitate și servicii de psihoterapie și consiliere pentru familii, cupluri, copii, persoane individuale și grupuri

Internat clinic

În cadrul Institutului pentru Cuplu şi Familie, internatul clinic este o forma de practică supervizată în direct, cu scopul principal de a facilita psihoterapeuţilor începători integrarea cunoştinţelor teoretice într-o practică de calitate şi formarea de deprinderi profesionale adecvate .
 
Internatul se poate organiza în doua forme, opţional:
-forma de scurtă durată: 6 luni, cu un minim de 30 ore si un maxim de 50 ore
-forma de lungă durată: 12 luni, cu un minim de 60 ore si un maxim de 100 ore
În prezenul text, prin oră se inţelege ora academică de 45 minute, fără pauză 
 
Orele de internat sunt alocate pentru trei tipuri de activităţi
1.instructajul pentru internatul clinic
2.pregatirea pentru lucrul cu clienţii, împreună cu un psihoterapeut principal cu rol de indrumator
3.şedinţe de psihoterapie asistate de psihoterapeutul principal
 
Numarul orelor allocate variază între minim si maxim în functie de cazurile disponibile şi de opţiunea membrilor grupei de interni
 
O grupă de interni poate fi formată din minim 2 – maxim 4 persoane
 
Condiţia pentru a putea aplica pentru poziţia de intern este ca persoana să fie absolventă cel putin a nivelului secundar, conform Regulamentului de formare profesionala complementara ca psihoterapeut sistemic al I.C.F. Pentru absolvenţii altor furnizori de formare, aplicaţia se va aproba în cadrul şedinţei Comisiei Profesionale.
Clienţii şedintelor de psihoterapie pot fi beneficiari ai Serviciului de probaţiune, persoane cu venituri mici, dar şi alte categorii.
 
Taxa este 700 lei/ lună/ grupă
 
Pentru aplicaţie , persoanele vor furniza urmatoarele documente în format tipărit şi depuse la sediul I.C.F. în lmita termenului dat prin anunţ:
-copie C.I.
-adeverinţă sau certificat care să dovedeasca nivelul de pregatire în specialitatea psihoterapeut sistemic
-scrisoare de motivaţie după modelul dat
 
Aplicaţia este evaluată şi se anunţă rezultatul prin posta electronica
 
Aplicanţii admişi vor încheia un contract cu I.C.F.