BUN VENIT LA
INSTITUTUL PENTRU CUPLU ȘI FAMILIE
formare profesională de înaltă calitate și servicii de psihoterapie și consiliere pentru familii, cupluri, copii, persoane individuale și grupuri

Terapia de familie

Terapia de familie

 

Autor: John Burnham

Titlul în engleză în original: Family therapy. First steps toward a Systemic Approch

Traducere din limba engleză: Angelica Sirețchi

Nr de pagini: 284

Preț: 25 lei

 

Cuprins

Prefaţa autorului pentru ediţia în limba română 9
Prefaţa editorului general 11
Mulţumiri 14
Introducere 15
PARTEA ITeorie 21
Concepte 21
1. Relaţii 23
Termeni și concepte folosite în descrierea situaţiilor problematice mai
curând ca tipare disfuncţionale relaţionale decât caracteristici
individuale
2. Tranziţii 40
Genograma ca instrument de trasare a evoluţiei relaţiilor din familie și
identificarea acelor tranziţii asociate cu apariţia problemei
3. Punctuaţia 60
Consolidarea unei perspective interacţionale asupra situaţiilor
problematice.
Semnificaţia comunicării verbale și non-verbale.
Identificarea simptomelor individuale ca parte a circuitelor repetitive
de interacţiune și sporirea opţiunilor de intervenţie
4. Modelele terapeutice 78
Terapeutul ca agent activ al schimbării. Un rezumat despre patru
abordări diferite de terapie de familie și implicaţiile lor pentru
practician
PARTEA a II-a Practica 94
Abilităţișitehnici 94
5. Convocarea 95
Tehnici pentru reușita aducerii împreună a acelor persoane relevantepentru problemă și soluţiile ei
6. Pregătirea 113
Un ghid pentru organizarea și planificarea unor ședinţe productive.
7. Intervievarea I 131
Chestionarea circulară ca metodă unică verbală de testare a ipotezelor
și introducerea perspectivelor sistemice atât pentru familie cât și
pentru terapeut. Îndrumări pentru practicienii ce încearcă să-și
schimbe stilul de intervievare.
8. Intervievarea II 151
Punerea în scenă și sculptarea ca tehnici acţionale de maximizare a
puterii nivelului non-verbal al comunicării pentru obţinerea
informaţiilor și iniţierea schimbării. Un format de implementare pas
cu pas
9. Intervenţia 168
Metode directe și indirecte pentru iniţierea și susţinerea schimbării în
sistemele familiale. Criterii de selecţie și îndrumări pentru construire
10. Eșecul 187
Recunoașterea și depășirea impasului în terapie
PARTEA a III-a Contextul agenţiei 206
Introducere la Partea aIII-a 206
11. Integrarea terapiei de familie într-o agenţie de asistenţă socială
Îndrumări pentru succesul integrării abordării terapiei de familie în
agenţii de asistenţă socială desprinse din experienţa practicienilor 208
12. Aplicaţii ale terapiei de familie în practica agenţiei sociale
Prezentări de cazuri ce demonstrează utilitatea terapiei de familie în
acele situaţii cu care se confruntă în mod obișnuit practicienii în
asistenţa socială 222Rezumat 242
Anexa I: Resurse de formare în terapia de familie 247
Anexa II: Invitaţie/ scrisoare de programare 250
Anexa III. Chestionare de pre-ședinţă 252
Anexa IV: Formularul de consimţire a înregistrării video 254
Anexa V: Scrisoarea originală din cazul descris în Capitolul 12 256
Referinţe bibliografice 259
Index de nume 270
Index de subiect 273